+48 531 295 107

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność naszych użytkowników, klientów oraz partnerów.

Polityka prywatności QRTAG

wersja obowiązująca od dnia 04.01.2024 r.

W QRTAG przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest QRTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Potworowskiego 3/1, 60-212 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595589, NIP 7831735647, REGON 363401597, kapitał zakładowy: 71.700,00 zł.

2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected],
 • listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: QRTAG sp. z o.o., ul. Potworowskiego 3/1, 60-212 Poznań.

3. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

W naszej organizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (Ewa Lewańska). Możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: [email protected].

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej:

Jeżeli widzisz w Internecie reklamy naszych usług lub odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, w tym między innymi:

 • https://qrtag.pl/
 • http://www.qrtag.mobi/
 • https://qrtag.city/
 • https://loyaltyclub.pl/

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania strony,
 • monitorowania ruchu,
 • weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
 • wyświetlania reklam,
 • ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail lub kontaktujesz się z nami listownie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu naszego Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (czyli podmiotu, która zawarł z nami umowę) i w związku z tym kontaktujesz się z nami, działając jako przedstawiciel Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy (np. jako członek zarządu, pracownik lub współpracownik)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą. Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawcą co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta, Dostawcy lub Usługodawcy.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu nawiązania współpracy lub jesteś już naszym Klientem, Dostawcą, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu rozpoczęcia korzystania z naszych usług lub oferowania nam swoich produktów lub usług wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeśli jesteś już naszym Klientem, Dostawcą lub Usługodawca albo współpracujemy na innej podstawie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku lub profil na Instagramie, YouTube albo LinkedInie, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube lub LinkedInie przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

Jeżeli składasz do QRtag CV albo inne dokumenty rekrutacyjne jako kandydat do pracy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy jest to jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przypadku gdy podajesz nam w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach inne dane niż te, które są wskazane w przepisach Kodeksu Pracy, przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli wypełniłeś(aś) formularz kontaktowy w ramach PeP Loyalty Club

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych.

Zaznaczamy też, że przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymagają od nas pozyskania Twojej zgody na przesyłanie komunikatów marketingowych. Tym samym, nie będziemy wysyłać Ci takich wiadomości bez Twojej uprzedniej zgody. Taką zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.

5. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi serwerowe i hostingowe - OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe - "Razem" S.C. Biuro Rachunkowe M. Urbaniak P. Marciniak, ul. Ptaszkowska 24/1, Poznań,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi chmurowe Google – Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia, Google Cloud Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa) oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA.
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi zapewnienia oprogramowania CRM - Bitrix24 Limited Frema House, office 102, No. 9, Konstantinou Paparigopoulou Str., 3106, Limassol, Cypr
 • podmiotowi umożliwiającymi korzystanie z platformy Autenti - Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi windykacyjne - "Grupa Kapitałowa Blitz Profit" sp. z o.o., adres: ul. Jasielska 8A, 60-476 Poznań,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe - Cyrek Digital Sp. z o.o., ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz,
 • innym współpracującym z nami podmiotom.

Dodatkowo, jeżeli jesteś naszym klientem i tworzymy na Twoją rzecz aplikację mobilną, możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz nam usługi serwerowe:
  • Data Space Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Włocławska 161 87-100 Toruń),
  • Host1Adrian Zajonz (Eisenbergerstr. 13 Menden, Niemcy),
  • Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Zbożowa 4, 70-653, Szczecin),
  • Nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków),
 • podmiotowi odpowiadającemu za działanie Apple App Store – Apple Distribution International Ltd. Dublin, Irlandia oraz Apple Inc. z siedzibą w Cupertino w Kalifornii,
 • podmiotom z grupy Google, wskazanym powyżej – w zakresie świadczenia usług analitycznych oraz zarządzania platformą Google Play,
 • podmiotowi świadczącemu usługi realizowania wysyłki masowej SMS, e-mail – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. (ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice),
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi w zakresie reprezentacji w procesie zawierania, wykonywania, archiwizowania umów - Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., Tajęcin 113, 36-002 Jasionka,
 • podmiotowi umożliwiającego obsługę płatności w ramach aplikacji mobilnej – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. plac Andersa 3; 61-894 Poznań,

Jeżeli odwiedzasz nasze fanpage w ramach portalu społecznościowych, Twoje dane mogą być przetwarzane przez

 • podmiot, który zarządza portalem społecznościowym Facebook i Instagram – Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. W tym zakresie my oraz Meta Platforms jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Meta Platforms.,
 • podmiot, który zarządza portalem społecznościowym LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz LinkedIn Corp. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA.
 • podmiot, który zarządza portalem YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii.

W związku z możliwością przetwarzania danych osobowych prze takie podmioty jak Google, Facebook, LinkedIn czy Apple, Twoje dane osobowe mogą być przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest w przypadku Google i Facebooka - Program Data Privacy Framework, zatwierdzony przez Komisję Europejską; a w przypadku LinkedIn i Apple - umowa zawierająca Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

 • Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
 • W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
 • Jeśli jesteś naszym Klientem, Dostawcą albo Współpracownikiem (osobą, która zawarła z nami umowę) lub ich przedstawicielem – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do upływu 3 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
 • Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
 • Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku lub profilu na YouTube, Instagramie lub LinkedIn, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji,
 • Jeżeli wziąłeś lub wzięłaś udział w procesie rekrutacyjnym QRtag, Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia działań rekrutacyjnych i zostaną usunięte po ich zakończeniu. W przypadku, gdy wyraziłaś lub wyraziłeś zgodę na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach – Twoje dane usuniemy po roku od momentu zebrania danych, chyba że wcześniej cofniesz wyrażoną zgodę,
 • Jeżeli wypełniłeś(aś) formularz kontaktowy w ramach PeP Loyalty Club – przetwarzamy Twoje dane osobowe, dopóki cofniesz zgody lub dopóki nie zakończymy działań reklamowych i promocyjnych lub przez okres 6 miesięcy – decyduje najwcześniejsze z tych zdarzeń.

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę (jeśli na niej opiera się przetwarzanie) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Masz też prawo żądania, by dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy to ta zgoda jest podstawą prawną takiej czynności.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na dopuszczalność i skuteczność przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.

8. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

9. Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

logo QRTAG

QRTAG sp. z o.o.
ul. Potworowskiego 3/1
60-212 Poznań

NIP: 7831735647
REGON: 363401597
KRS: 0000595589

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 71.700zł wpłacony w całości


T. +48 531 295 107

E: [email protected]

ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 16.00

© 2022 QRTAG / All Rights Reserved